Qui som?

Qui som?

GeoHid és una consultoria de serveis professionals en els camps de la geologia aplicada, geotècnia i hidrogeologia.

 

Ens dirigim a particulars, empreses i administració, que requereixen treballs de qualitat, professionalitat tècnica i promptitud.

 

La professionalitat, el rigor, el compromís i el treball en equip són primordials i fonamentals per oferir un servei d'alta qualitat, i aconseguir la confiança del client.

 

Gràcies a l'associació amb altres col·laboradors afins, GeoHid proporciona un servei multidisciplinar a les necessitats de cada client que permet potenciar la capacitat tècnica, aspecte que es tradueix en una major qualitat dels treballs i una reducció dels costos econòmics.

 

GeoHid desenvolupa la seva activitat en tres grans àrees:

 

  • Geologia aplicada i geotècnia (cartografia temàtica, estudis geotècnics per a l'edificació i l'enginyeria, estabilitat i correcció de talussos, assistència tècnica a l'obra, revisió d'estudis geotècnics, assessoria en qualsevol àmbit de l'enginyeria geològica, estudis de patologia de fonamentacions, estudis d'afectacions de riscos geològics, etc.).

 

  • Hidrogeologia (estudis hidrogeològics regionals i locals, abastament (agrícola, ramader, industrial i de boca), disseny i execució de captacions, estudis de gestió de recursos hídrics, aforaments i assaigs de bombament, estudis d'eficiència de pous, legalització de pous, sol·licitud de concessions d'explotació d'aigües subterrànies, rebaixament de nivell freàtic en obres, modelització hidrogeològica, disseny i control de xarxes de control hidrogeològic, estudis de contaminació en sòls i aigües, etc.).

 

  • Activitats extractives mineres (estudis geològics i estimacions de reserves per a explotacions mineres, investigació i prospecció minera, plans de restauració minera, estudis d'estabilitat de talussos d'explotació, etc.)

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com