Abastament d'aigua i pous

ABASTAMENT D'AIGUA I POUS (industrial, agrícola-ramader i població)

Hi ha aigua subterrània en el municipi o en la meva propietat?, Em puc abastir d'ella?

 

Com és de productiu l'aqüífer i quina és la qualitat de l'aigua?.

 

Puc millorar la gestió de les meves pous?

 

Quin disseny haurà de tenir el pou per garantir màxima quantitat d'aigua?

 

Amb el pas del temps, el cabal de extracció ha disminuït. Qué li passa al pou?

 

Puc bombar utilitzant l'energia solar?

 

On puc tramitar la sol·licitud de concessió d'explotació d'aigües subterrànies?

 

Com puc legalitzar un pou?

 

En GeoHid conscients del valor que tenen avui dia els recursos hídrics subterranis tant per al proveïment a la població com per a usos industrials i agrícola-ramaders, li ofereix un ampli ventall de serveis orientats a estudiar el seu cas particular, analitzant les millors opcions i buscant solucions òptimes tant des d'un punt de vista econòmic com de rendiment i durabilitat.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Estudis hidrogeològics de recerca i avaluació de recursos hídrics subterranis.
  • Estudis d'avaluació d'alternatives de proveïment d'aigua.
  • Plans d'abastament.
  • Sondejos d'investigació hidrogeològica.
  • Projecte constructiu de pous.
  • Execució de pous.
  • Assaigs de bombament i aforaments.
  • Estudis d'eficiència de pous.
  • Rehabilitació i neteja de pous.
  • Sol·licitud i permisos de perforació, legalització de pous i tràmits administratius.

 

TREBALLS DESTACATS

 

Nota tècnica de valoració del rendiment del pou "Pou 1; Pou Vell d'Aigües de Salenys". Anufra sl (2015).

 

Estudi hidrogeològic d'alternatives a la captació d'abastament de l'agregat d'Orriols al municipi de Bàscara (Alt Empordà). Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 2004.

 

Diagnosi hidrogeològica de les captacions subterrànies del sistema "les Alberes-la Joquera" a Peralada (Alt Empordà). Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 2004.

 

Diagnosi hidrogeològica de les captacions subterrànies del sistema "Palafrugell-Pals-Regencós" a Gualta (Baix Empordà). Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 2004.

 

Elaboració dels treballs previs al Programa d'Abastament i Distribució d'Aigua en alta a Catalunya (PABCAT). Zona 4: Costa Brava. Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 2003.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com