Hidrogeologia

HIDROGEOLOGIA

En el camp de la Hidrogeologia GeoHid compta amb una àmplia experiència professional, oferint un ampli ventall de serveis orientats a buscar solucions adaptades a les necessitats del client. Aquests s'agrupen en 3 àmbits diferenciats:

 

Abastament d'aigua i pous: entre d'altres treballs, es destaquen, estudis d'investigació hidrogeològica orientats a la recerca d'aigua, projectes de construcció de captacions, informes d'eficiència de pous, rehabilitació i neteja de captacions, càlcul de cabals de explotacción de pous, estudis de gestió eficient de recursos hídrics tant a nivell d'administració com particular (explotacions agrícoles i / o ramaderes, indústries, ...), així com la gestió de la sol·licitud de permisos de perforació, legalització de pous i altres tràmits administratius.

 

Hidrogeologia aplicada: alguns dels treballs que podem realitzar són: estudis d'hidrogeologia per a obra civil (rebaixament de nivell freàtic, disseny de drens californians en talussos), monitoratges d'aqüífers en obres subterrànies, assajos de bombament per a la determinació de cabals d'explotació d'una captació així com els paràmetres hidràulics d'un aqüífer, modelitzacions hidrogeològiques, i projectes de disseny i execució de xarxes de control de la piezometria i qualitat de les aigües subterrànies.

 

Hidrogeologia ambiental: en l'àmbit dels impactes que la nostra activitat pot generar en el medi hidrogeològic així com els riscos que es deriven de la seva coexistència, es destaquen estudis de contaminació de sòls i aigües subterrànies, projectes de perímetres de protecció per a captacions d'aigua, estudis de vulnerabilitat d'aqüífers, brolladors, i surgències, estudis per a dipòsits de residus, i seguiment de xarxes de control de la piezometria i qualitat de l'aigua.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com