Hidrogeologia aplicada

HIDROGEOLOGIA APLICADA

Quants pous requereixo i quines característiques han de tenir per rebaixar el nivell freàtic i poder excavar?

 

És vulnerable a la contaminació d'un tercer el meu pou d'aigua?

 

Des que s'ha construït un nou pou el cabal del meu pou ha disminuït. Puc demostrar-ho?

 

Quin ha de ser el perímetre de protecció d'un pou d'abastament?, i d'una font natural?

 

Com puc avaluar el cabal d'extracció del meu pou?, i les característiques hidràuliques de l'aqüífer?

 

Quants piezòmetres són necessaris per controlar possibles contaminacions procedents d'un abocador?, i quina distribució i característiques de disseny es requereixen?

 

On he de situar un pou per no afectar a tercers?

 

En GeoHid comptem amb una àmplia experiència professional en el camp de la hidrogeologia aplicada. Realitzem estudis d'hidrogeologia per a obra civil (rebaixament de nivell freàtic, disseny de drens californians en talussos), monitoratge d'aqüífers en la construcció d'obres subterrànies, disseny, direcció, coordinació i anàlisi d'assaigs de bombament per a la determinació de cabals d'explotació de una captació així com els paràmetres hidràulics d'un aqüífer, modelitzacions d'aqüífers a escala regional per a projectes de gestió de recursos subterranis, a escala local per establir perímetres de protecció, i projectes de disseny i execució de xarxes de control de la piezometria i qualitat de les aigües subterrànies.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Estudis de rebaixament del nivell freàtic.
  • Modelització hidrogeològica.
  • Assaigs de bombament.
  • Monitorització d'aqüífers.
  • Disseny i execució de piezòmetres de control d'aigües subterrànies.

 

TREBALLS DESTACATOS

 

Assistència tècnica hidrogeològica de l'obra de plataforma del tram de LAV comprès entre La Torrassa i Sants Estació. UTE SENER-Geoconsult. 2007-2008.

 

Informe de resultats de l'aforament del pou de la finca "La Bauma", TM de Tavèrnoles. Pere Serrat Solà. 2005.

 

Informe de resultats de l'aforament de la captació d'abastament de Pontós "Pou nou de Pontós-2002", TM Pontós (Alt Empordà). Agència Catalana de l'Aigua (ACA) 2004.

 

Informe de resultats de l'aforament de la captació d'abastament de Santa Llogaria "Pou nou de Santa Llogaria-2002", TM Santa Llogaria (Alt Empordà). Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 2004.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com