Hidrogeologia ambiental

HIDROGEOLOGIA AMBIENTAL

Vull ampliar l'explotació ramadera. Quin és el risc que la meva activitat contamini les aigües subterrànies, afectant a tercers?

 

Són idònies les característiques hidrogeològiques i hidràuliques del terreny d'aquesta antiga gravera per ubicar un abocador de residus?

 

En una gasolinera o indústria. On s'han d'ubicar els piezòmetres de control per controlar possibles fuites dels tancs de combustible?

 

Són vulnerables a la contaminació meus pous d'abastament?

 

S'ha detectat una contaminació en les aigües subterrànies d'abastament. Puc determinar la procedència i la velocitat a què es mou?. Quines tècniques de descontaminació poden aplicar-SE per eradicar-la?

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Estudis hidrològics i geològics per a dipòsits controlats de residus.
  • Perímetres de protecció per a captacions d'aigua d'abastament urbà.
  • Estudis de vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers.
  • Inventari de punts d'aigua.
  • Disseny, explotació i informes de xarxes de control d'aigües subterrànies.

 

TREBALLS DESTACATS

 

Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'hidrologia i de vulnerabilitat dels sectors 2, 3 i 13 del Sistema Segarra-Garrigues, d'acord amb el que estableix la declaració d'impacte ambiental. Aigües Segarra-Garrigues (ASG). 2011-2012.

 

Assistència tècnica per a la redacció de l'estudi d'hidrogeologia i de vulnerabilitat dels sectors 1 i 12 del Sistema Segarra-Garrigues, d'acord amb el que estableix la declaració d'impacte ambiental. Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.U. (REGSEGA). 2010-2011.

 

Assistència tècnica per a la definició de les característiques de la xarxa de control de quantitat i qualitat de les aigües subterrànies dels sectors 1 i 12 del Sistema Segarra-Garrigues, d'acord amb el que estableix la declaració d'impacte ambiental. Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.U. (REGSEGA). 2010-2011.

 

Assistència tècnica per al seguiment dels nivells piezomètrics i de la qualitat de l'aigua dels aqüífers al·luvials del Sió, Corb i Ondara, d'acord amb el que estableix la declaració d'impacte ambiental. Reg Sistema Segarra-Garrigues, S.A.U. (REGSEGA). 2008-2009.

 

Estudi hidrogeològic d'afectacions a les aigües subterrànies de l'aqüífer de la Riera de Santa Coloma corresponent al préstec d'àrids "Soliva"; TM de Riudarenes (Girona). Constructora Hispànica, SA 2007.

 

Valoració geològica i hidrogeològica per a l'eliminació de les salmorres de la planta potabilitzadora ATLL, mitjançant pous d'injecció profunda; ATLL, Abrera (Barcelona). UTE Scrinser-Sadyt. 2007.

 

Estudi hidrogeològic d'afectacions a les aigües subterrànies a causa del vessament de les aigües residuals dels serveis de l'aparcament del Prat de Pierró. TM d'Espot (Lleida) Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Departament de Medi Ambient. 2006.

 

Estudi hidrogeològic d'afectació de nitrats a les aigües subterrànies a causa de les activitats agrícoles-ramaderes de l'empresa GURI SAT. 2005.

 

Estudi geològic i hidrogeològic ambiental (disseny xarxa de piezòmetres) del projecte constructiu de l'abocador controlat de les instal·lacions de DEMIMESA a Sant Llorenç d'Hortons. NADREC, SA Enginyeria i Serveis. 2005.

 

Estudi hidrogeològic d'afectacions a les aigües subterrànies a causa de l'ampliació del camp de golf "EL MONTANYÀ", Seva (Osona). Consultoria ambiental Anna Zahorrano. 2004.

 

Estudi sobre la influència a l'aqüífer superficial del delta del Llobregat a causa de l'excavació de les sorres de la platja de la Podrida per l'Autoritat Portuària de Barcelona. Taller d'Enginyeria Ambiental. 2002.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com