Geotècnia per a l'enginyeria

GEOTÈCNIA PER A L'ENGINYERIA

 

¿Per on s'ha de traçar una carretera perquè les condicions geològiques siguin favorables?.

 

¿En quines condicions geològico-geotècniques ha de fonamentar-se un pont?.

 

L'alternativa de traçat escollida preveu diversos talussos.¿Com excavar perquè siguin estables i viable econòmicament?.

 

El projecte del canal de reg contempla una galeria per salvar un Turó.¿Com excavar-la perquè sigui estable?.

 

S'ha de construir un terraplè alt sobre unes argiles toves.¿Quin tractament del terreny és més idoni per a evitar futurs problemes?.

 

L'estudi geològic-geotècnic indica presència de nivell freàtic alt. ¿Quines mesures de drenatge s'han d'adoptar perquè els talussos siguin estables?.

 

 

Els projectes d'obra civil i construcció requereixen l'estudi de la geologia i la geotècnia amb l'objectiu d'establir les condicions geològiques i geotècniques de la zona on es localitzen. En aquest camp GeoHid compta amb una àmplia experiència tant en els aspectes relacionats amb el camp (prospeccions, assajos de camp, cartografia geològica-geotècnica, caracteritzacions de vessants i talussos) així com en la redacció d'annexes, estudis i informes.

 

És important ressaltar que l'estudi geotècnic influeix sempre en el cost final de l'obra; a menor informació del terreny major factor de seguretat que es tradueix en un major cost de la construcció. Per aquesta raó GeoHid sempre està al costat del client, complint el codi deontològic del col·legi de Geòlegs amb la finalitat d'informar clarament dels treballs que s'han de realitzar en tot moment, i actuant amb la total involucració dels seus mitjans a l'execució dels treballs.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Disseny, supervisió i control de campanyes de prospeccions.
  • Redacció d'annexos de geologia i geotècnia per a projectes d'obres lineals com ara carreteres, ferrocarril, col·lectors de sanejament o proveïment.
  • Estudis d'aprofitaments de materials i préstecs.
  • Estudis geotècnics específics per a fonaments d'estructures individuals (torres grua, sitges, aerogeneradors, ...).
  • Estudis d'estabilitat del terreny (talussos en sòl i roca).
  • Estudi de fonamentacions d'estructures.
  • Estudis de tractament de millora del terreny (sòls expansius, col·lapsables i farcits).
  • Assistència tècnica en obra.

 

TREBALLS DESTACATS

 

Anàlisi d'estabilitat de talussos i desmunts en fase d'obra per a l'ampliació de l'EDAR d'Arenys de Mar, Arenys de Munt i Canet de Mar (Arenys de Mar, Maresme) .UTE SCRISNSER-SADYT. 2012.

 

Assistència tècnica geològica-geotècnica en fase d'obra per a l'obra d'ampliació d'un tercer i quart carril per calçada entre el nou enllaç de Fornells i el nou enllaç de Vilademuls de l'Autopista A-7. COMSA-EMTE. 2010-2011.

 

Millora de corbes i reforç de ferm del camí de Tírvia a Burg i Farrera des del PK 0 + 000 al 3 + 464 i del PK 0 + 000 al 1 + 247. ARTENGINY, S.L. 2009.

 

Redacció dels annexos de geologia, hidrogeologia i geotècnia del Projecte reutilització de les aigües de les depuradores de Rubí i Martorell. UTE SENER- ARTENGINY, SL. Agència Catalana de l'Aigua (ACA). 2008.

 

Redacció dels annexos de geologia, hidrogeologia i geotècnia del Projecte constructiu de l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals del Polígon del Sector PP-1 de Sant Pere de Sallavinera. Institut Català del Sòl (INCASOL). 2007.

 

Redacció dels annexos de geologia, hidrogeologia i geotècnia del Projecte d'obra per a la construcció de l'EDAR i col·lectors en alta de Castellolí (l'Anoia). A7di, enginyeria i medi ambient, SL. 2006.

 

Redacció dels annexos de geologia, hidrogeologia, geotècnia, préstecs i abocadors de l'Estudi informatiu de millora general. Variant de Seròs. Carreteres LP-7041 i C-45, de la LP-7041 al PK 15 + 410 de la C-45. Tram: Seròs. Taller d'Enginyeria Ambiental, S.L. 2004.

 

Redacció dels estudis de detall geològics, hidrogeològics (campanya piezòmetres) i geotècnics de les infraestructures de les Transferències autoritzades per l'art. 13 de la Llei 10/2001 de 5 de juliol (PHN) corresponents a: Ramal Nord, des de l'EB del Riu Ebre al Coll de Santa Catalina. Taller d'Enginyeria ambiental, S.L. 2003.

 

Redacció dels annexos geologia, hidrogeologia, geotècnia, préstecs i abocadors de l'Estudi informatiu de millora general. Desdoblament Eix Transversal (C-25) entre el PK 180,82 a 187,29. Tram: Gurb-Calldetenes. Clau: EI-DB-02060. Taller d'Enginyeria Ambiental, S.L. 2002.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com