Geotècnia per a l'edificació

GEOTÈCNIA PER A L'EDIFICACIÓ

 

¿Un Ajuntament ha d'exigir a un promotor d'un habitatge l'estudi geotècnic segons el Codi Tècnic d'Edificació (CTE) per autoritzar l'inici d'obres ?.

 

¿És obligatori el visat col·legial dels estudis geotècnics?.

 

En un estudi de patologies en viviendas.¿Haig de realitzar un estudi geotècnic?.

 

¿En quines condicions geològic-geotècniques ha de fonamentar-se un edifici?.

 

L'estudi geotècnic defineix nivells d'argiles llimoses (llenties) de baixa resistència intercalats amb llims argilosos de resistència mitjana. ¿És aconsellable emprar una llosa de fonamentació?.

 

Sóc autopromotor i vull construir una casa aïllada en la meva parcel·la ¿És obligatori realitzar l'estudi geotècnic?

 

A la parcel·la cedida per l'ajuntament per a la construcció del nou institut del poble s'ha localitzat un nivell d'argiles expansives de 4 metres de gruix mitjà. ¿Quin tipus de fonamentació és recomanable dissenyar?.

 

Els informes o estudis geotècnics per edificació és el conjunt de treballs d'exploració, mostreig, anàlisi, modelització, càlcul i interpretació necessaris per conèixer amb la precisió suficient les característiques geològic-geotècniques d'un terreny en el qual va a edificar.

 

En l'Edificació l'estudi geotècnic té un caràcter singular per ser obligatori i perquè el seu abast i contingut està regulat en el Codi Tècnic de l'Edificació CTE. Document Bàsic SE-C Seguretat Estructural-Fonaments (RD 314/2006).

 

La importància de l'estudi geotècnic és que és una eina principal per garantir la qualitat, la seguretat tant pel que fa a la construcció de l'edificació com a la seva futura seguretat. A més, cobreix les responsabilitats legals i proporciona a les companyies d'assegurances les garanties necessàries per a la contractació d'assegurances decennals.

 

És important ressaltar que l'estudi geotècnic influeix sempre en el cost final de l'obra; a menor informació del terreny major factor de seguretat que es tradueix en un major cost de la construcció. Per aquesta raó GeoHid sempre està al costat del client, complint el codi deontològic del col·legi de Geòlegs amb la finalitat d'informar clarament dels treballs que s'han de realitzar en tot moment, i actuant amb la total involucració dels seus mitjans a l'execució dels treballs.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Estudis geotècnics per a habitatges unifamiliars.
  • Estudis geotècnics per a edificis d'habitatges i edificis públics.
  • Estudis geotècnics per a naus industrials i agrícoles.
  • Estudis geotècnics per a urbanització i polígons industrials.
  • Estudis geotècnics de patologies en l'edificació.
  • Peritatges.

 

TREBALLS DESTACATS

 

Informe geotècnic per a la instal·lació d'una grua a les obres de l'EDAR de CAN MASSUET-EL FAR (t Dosrius, Maresme). ENCOFA, S.A. 2009.

 

Informe geotècnic per a un edifici d'habitatges, local i aparcaments entre mitgeres, C / Manacor i C / Siquier Tt.m. Palma de Mallorca, Mallorca). S'Endorrossall, S.L. 2008.

 

Estudi geotècnic per al projecte de trasllat i ampliació de la línia d'estabilització de l'empresa ECOIMSA (Tm Barcelona). ARTENGINY, S.L. 2008.

 

Informe geotècnic per al local social de la 3era. edat a la plaça d'Es Pinar (t Santanyí, Mallorca). Laboratori Blau-Q Construcció, S.L. 2008.

 

Estudi geotècnic per a la construcció d'un aparcament subtrerráneo (Tm Palau-Solità i Plegamans, Vallès Oriental). 2006.

 

Estudi geotècnic per a l'ampliació de l'IES Jaume Callís (Tm Vic, Osona). Taller d'Enginyeria ambiental, S.L. 2006.

 

Estudi geotècnic per a la construcció del CEIP de CANET (t Canet de Mar, Maresme). Taller d'Enginyeria ambiental, S.L. 2005.

 

Estudi geotècnic per a un habitatge unifamiliar de la urbanització Bac de Roda (t Roda de Ter, Osona). 2004.

 

 

 

 

2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com