Activitats extractives mineres

ACTIVITATS EXTRACTIVES MINERES

GeoHid compta amb una àmplia experiència professional en el camp de la mineria, oferint un gran nombre de serveis a les empreses mineres tant en fases prèvies al seu atorgament, investigació minera, tramitació ambiental ..., com en fase d'explotació i tancament.

 

Així mateix, oferim serveis de consultoria en projectes de Restauració de Espai Natural afectat per activitats mineres (Reial Decret 2994/1982, de 15 d'octubre que obliga totes les explotacions mineres a tenir aprovat un pla de restauració que es tramita i s'aprova conjuntament amb l'autorització o concessió), i estudis ambientals d'àmbit miner.

 

ELS NOSTRES SERVEIS

 

  • Avaluació de recursos geològics i miners.
  • Disseny i gestió de programes d'investigació minera.
  • Inventaris d'activitats mineres i indicis.
  • Estudis d'impacte ambiental activitats mineres.
  • Plans de restauració.
  • Anàlisi global i local d'estabilitat de talussos.
  • Estudis hidrogeològics miners.
  • Geofísica minera

 

TREBALLS DESTACATS

 

Estudi geològic-geotècnic per al projecte de restauració de la pedrera Vallensana (Badalona). AAUP-Taller d'Enginyeria ambiental, S.L. 2004.

 

Prospecció i anàlisi geològica d'àrids a la zona de Graus (Osca). PROVODIT S.A. 2002.

 

Inventari comarcal de mineralitzacions i explotacions mineres de Catalunya. Direcció General d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya-UPC. 1999-2002.

 

 

 

 

© 2015 GeoHid.com

GeoHid c / Sant Andreu 1B, 2º-2ª / 08183 Castellcir / 687076940 / info@geohid.com